Traduzzjonijiet Legali u tal-Konformità

F’dinja ta’ negozju internazzjonali u kollaborazzjonijiet bejn imsieħba internazzjonali, it-traduzzjonijiet legali jinsabu f’domanda għolja. Tant huma importanti li ma jistax ikun hemm marġni ta’ żball. Il-lingwa legali tinbidel minn pajjiż għal pajjiż b’liġijiet, preċedenti u terminoloġija differenti. Il-fehim ħażin mhuwiex biss kawża ta’ mistħija iżda jista’ jwassal ukoll għal litigazzjoni li tiswa ħafna flus fejn anke l-iċken żball jista’ jirriżulta f’kuntratti nulli u f’dewmien mhux mixtieq.

Is-servizz tat-traduzzjoni legali u tal-konformità tagħna jiggarantixxi traduzzjonijiet mill-aqwa u mingħajr ebda żball tad-dokumenti legali tiegħek. Aħna għandna tim ta’ lingwisti b’esperjenza fdati li għandhom kompetenza legali u għarfien tas-sistemi legali madwar id-dinja kollha.

Kemm jekk ikollok bżonn traduzzjoni ta’ sempliċi permess jew ta ’dokument legali kumpless, inti tista tafda fil-ħiliet, il-professjonaliżmu u l-kompetenza tagħna.

Liema dokumenti legali u ta’ konformità jistgħu jiġu tradotti?

Kuntratti

Ikun xi jkun id-daqs tan-negozju tiegħek, il-kuntratti legali tiegħek jeħtieġu l-ikbar attenzjoni għad-dettall u għarfien speċjalista tat-terminoloġija legali. It-tradutturi legali kkwalifikati tagħna huma esperti fit-traduzzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ kuntratti legali f’ħafna lingwi.

Termini u Kundizzjonijiet

Bħala forma ta’ ftehim bejn il-fornitur u l-klijent tiegħu, it-traduzzjonijiet tat-Termini u l-Kundizzjonijiet għandhom ikunu eżatti u mfissra b’mod ċar sabiex iwasslu messaġġ ċar lill-klijenti u lill-udjenzi fil-mira.

Permessi/Liċenzji

Jekk trid tagħmel negozju madwar id-dinja, il-ksib ta’ traduzzjonijiet eżatti ta’ permessi u liċenzji huwa kritiku.

Politiki & GDPR

It-tradutturi professjonali tagħna jaċċertaw li m a jkun hemm l-ebda fehim ħażin meta jittraduċu l-politiki u d-dokumenti tal-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) tiegħek.

Ftehim ta’ Servizz

Inti tista’ tistrieħ fuq l-esperti ta’ GTS sabiex jagħmlu traduzzjonijiet mingħajr ebda żball ta’ kull tip ta’ ftehim ta’ servizz fi kwalunkwe lingwa.

Trademarks u Drittijiet tal-Awtur

Il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali hija kwistjoni serja. L-esperti tal-lingwa b’esperjenza tagħna jaċċertaw li t-trademarks u d-drittijiet tal-awtur tiegħek jistgħu jiġu mifhuma fi kwalunkwe lingwa.

Test tal-Proprjetà Intellettwali

It-timijiet lingwistiċi tagħna b’kompetenza fis-suġġett jipprovdu traduzzjonijiet ta’ kwalità għolja, affidabbli u eżatti ta’ test tal-proprjetà intellettwali.

Offerti

Aħna nistgħu ngħinu lill-proġetti kbar tiegħek jimxu mingħajr xkiel permezz ta’ traduzzjonijiet eżatti tal-proposti u d-dokumenti tal-offerti tiegħek fi kwalunkwe lingwa.

Sentenzi tal-Qrati

Jekk inti involut fi proċeduri tal-qorti, inti għandek bżonn tifhem x’inhu jiġri eżatt. Aħna nipprovdu traduzzjonijiet iċċertifikati u rreġistrati għand nutar ta’ sentenzi tal-qrati u deċiżjonijiet uffiċjali bħala parti min-negozju ewlieni tagħna.

Affidavits

L-ispeċjalisti tal-lingwa ċċertifikati u notarili tagħna jittraduċu, iwettqu qari tal-provi u jeditjaw affidavits li jwasslu kopji fidili tal-oriġinali.

Prokura

GTS tista’ tagħmel arranġamenti għal traduzzjonijiet ta’ prokuri għal kwalunkwe kombinament tal-lingwa. Aħna nistgħu nittraduċu wkoll kull dokumentazzjoni ta’ sostenn meħtieġa mill-qrati.

Dikjarazzjonijiet tax-Xhieda

Sabiex jiġu evitati problemi fil-proċessi tal-qorti, id-dikjarazzjonijiet tax-xhieda għandhom ikunu fil-lingwa nattiva tal-persuna u mbagħad ikunu tradotti bl-eżatt fil-lingwa tax-xogħol tal-qorti. Aħna nistgħu ngħinu bi kwalunkwe kombinament tal-lingwa.

Kawżi Ċivili

It-tradutturi tagħna jifhmu bis-sħiħ il-kumplessitajiet legali tal-kawżi ċivili u jagħmlu traduzzjonijiet fidili fi kwalunkwe lingwa.

Testmenti

Aħna nipprovdu traduzzjonijiet eżatti ta’ testmenti sabiex naċċertaw li ma jkun hemm l-ebda interpretazzjoni ħażina jew konfużjoni.

We use cookies and may also make use of your personal data in order to enhance your experience. By using this site you agree to our Privacy Policy. Please take the necessary time to read and understand its contents. More Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close