Itlob kwotazzjoni għall-proġett tat-traduzzjoni tiegħek u aħna nwiġbuk mill-ewwel!

A professional translation agency with a difference

It-traduzzjoni ma tikkonsistix sempliċement fil-konverżjoni ta’ test minn lingwa għal oħra. Aħna naħdmu qatigħ sabiex nifhmu l-ħtiġijiet tal-klijenti tagħna, billi nirriflettu t-testi li jingħatawlna b’mod leali u korrett u nipprovdu servizz olistiku li jmur lil hinn mis-sempliċi riproduzzjoni ta’ testi f’lingwa oħra. B’wiċċna minn quddiem nistgħu ngħidu li f’xogħolna nqisu b’sensittività kbira r-restrizzjonijiet ta’ ħin u ta’ baġit tal-klijent tagħna kif ukoll il-proposti tiegħu fl-użu tad-dokument.

Website Translations

Aħna niżguraw li meta namalgamaw is-sit web tiegħek ma’ pajjiż jew kultura oħra, tiġi esplorata kull triq sabiex niżguraw traduzzjoni preċiża u tal-aqwa kwalità, minn siti multilingwi ta’ wordpress, għal strutturi aktar ikkumplikati.

Annual Reports & Audits

Fejn huma involuti partijiet interessati jew investituri internazzjonali, aħna nistgħu niżguraw servizz ta’ traduzzjoni ta’ Rapporti & Awditi li jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ lokalizzazzjoni fir-rappurtar finanzjarju tan-negozju tiegħek.

Personal Documents

B’kunfidenza u preċiżjoni aħna nispeċjalizzaw fil-provvista ta’ traduzzjonijiet iċċertifikati, legali u b’apostilla ta’ varjetà ta’ dokumenti uffiċjali.

Financial Statements

GTS taħdem ma’ tradutturi kkwalifikati li lestew taħriġ fit-traduzzjoni finanzjarja jew li għandhom sfond edukattiv fl-industrija. Inti tista’ tibbaża fuq dizzjunarji u terminoloġija proprjetarja sabiex tiżgura li kull traduzzjoni hija kemm preċiża kif ukoll konsistenti fid-dikjarazzjoni finanzjarja tiegħek.

Video & Multimedia

Aħna nistgħu nipprovdu traduzzjoni esperta ta’ kull tip ta’ kontenut f’numru ta’ mezzi tal-midja –web, vidjo, awdjo, stampar, u saħansitra l-midja soċjali.

SEO, PPC, Keywords

GTS toffri servizzi ta’ traduzzjoni ta’ SEM multilingwi u ta’ Midja Mħallsa kif ukoll il-ħila li tottimizza s-sit web tiegħek u l-kampanji pubbliċitarji tiegħek b’keywords tal-post, u li timmassimizza l-viżibbiltà tiegħek fejn jidħol it-tiftix.

Product Translations

B’sensibbiltà akuta lejn id-ditti, it-tradutturi lingwistiċi professjonali tagħna jiżguraw li l-katalogi u d-deskrizzjonijiet tradotti tal-prodott iwasslu l-impressjoni u t-tifsira li kienet oriġinarjament ippjanata għalihom.

Blogs & Articles

In-netwerk tagħna ta’ esperti settorjali jiggarantilna l-identifikazzjoni preċiża tal-ħtiġijiet tas-suġġett tiegħek. Kemm jekk għandek artikli xjentifiċi, legali jew mediċi, GTS tpoġġi tradutturi professjonali u kkwalifikati fl-industrija għad-dispożizzjoni tiegħek sabiex tiġi żgurata r-rilevanza tas-suġġett.

Translation Review Solutions

Flimkien mas-soluzzjonijiet tat-traduzzjoni kollha tagħna, aħna nirrakkomandaw dan bħala livell addizzjonali fl-assigurazzjoni tal-kwalità apparti l-kontrolli l-oħra li huma inklużi fis-servizzi tagħna.

We use cookies and may also make use of your personal data in order to enhance your experience. By using this site you agree to our Privacy Policy. Please take the necessary time to read and understand its contents. More Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close