Introduzzjoni

Merħba fl-istqarrija ta’ privatezza ta’ Global Translation Solutions (l-“Istqarrija”).

1. Informazzjoni Importanti u Aħna Min Aħna

2. Id-data li niġbru dwarek

2.1 Kif niġbru d-data personali tiegħek

Data personali, jew informazzjoni personali, tfisser kwalunkwe informazzjoni dwar individwu li minnha tista’ tiġi identifikata dik il-persuna. Ma tinkludix data fejn l-identità tkun tneħħiet (data anonima).

3. Kif nużaw id-data personali tiegħek

Aħna nużaw id-data personali tiegħek biss jekk il-liġi tippermettilna nagħmlu dan. Ġeneralment, aħna nużaw id-data personali tiegħek fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

4. Għanijiet li għalihom nużaw id-data personali tiegħek

F’forma ta’ tabella hawn taħt niżżilna deskrizzjoni tal-modi kollha kif aħna nippjanaw li nużaw id-data personali tiegħek, u fuq liema mill-bażijiet legali nserrħu biex nagħmlu dan. Identifikajna wkoll x’inhuma l-interessi leġittimi tagħna fejn huwa xieraq.

5. Żvelar tad-data personali tiegħek

Aħna jista’ jkollna bżonn naqsmu d-data personali tiegħek mal-partijiet imniżżla hawn taħt għall-għanijiet imsemmija fit-tabella fil-paragrafu 4 hawn fuq.

6. Trasferimenti internazzjonali

Aħna nistgħu nittrasferixxu d-data personali tiegħek barra miż-ŻEE fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

7. Sigurtà tad-data

Aħna stabbilixxejna miżuri ta’ sigurtà xierqa sabiex nipprevjenu t-telf aċċidentali, l-użu jew l-aċċess mhux awtorizzat, il-modifika jew l-iżvelar tad-data personali tiegħek. Barra minn hekk, aħna nillimitaw l-aċċess għad-data personali tiegħek lil dawk l-impjegati, l-aġenti, il-kuntratturi u partijiet terzi oħrajn li għandhom ħtieġa kummerċjali li jkunu jafu. Dawn jipproċessaw id-data personali tiegħek biss fuq l-istruzzjonijiet tagħna u huma suġġetti għal obbligu ta’ kunfidenzjalità.

8. Żamma tad-data

8.1 Għal kemm żmien se tużaw id-data personali tiegħi?

Aħna nżommu d-data personali tiegħek biss għat-tul ta’ żmien meħtieġ biex nissodisfaw l-għanijiet tagħna li għalihom ġbarna d-data, inkluż għal għanijiet ta’ ssodisfar ta’ kwalunkwe rekwiżit legali, ta’ kontabilità jew ta’ rapportar.

10. Proċessuri tad-Data ta’ Partijiet Terzi

Sabiex intejbu l-kwalità u l-esperjenza tal-utent ġenerali tas-Sit Web, aħna nużaw proċessuri tad-data ta’ partijiet terzi kif ukoll għodod analitiċi u ta’ kummerċjalizzazzjoni.

11. Konklużjoni

Kwalunkwe tibdil li nagħmlu fil-futur f’din l-Istqarrija tittella’ b’mod viżibbli fuq is-Sit u, jekk ikun xieraq, ngħarrfuk permezz ta’ email.

12. Storja tal-Verżjoni

      • Kurrenti: V1 – 09/09/2019
mtmt>en

We use cookies and may also make use of your personal data in order to enhance your experience. By using this site you agree to our Privacy Policy. Please take the necessary time to read and understand its contents. More Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close