Assigurazzjoni tal-Kwalità

GTS hija aġenzija tat-traduzzjoni ewlenija bbażata f’Malta li tipprovdi traduzzjonijiet multilingwi ta’ kwalità professjonali u servizzi tal-lingwa oħra lil tipi differenti ta’ klijenti.

GTS tadotta sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità bbażata fuq ir-rekwiżiti ta’ SM EN ISO 9001:2015 u SM EN ISO 17100:2015.

GTS stabbilixxiet l-objettivi strateġiċi li ġejjin li jridu jintlaħqu permezz tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità tagħha:

Eċċellenza

Il-membri tat-tim ta’ GTS huma fanatiċi tal-lingwi u perfezzjonisti; għaldaqstant,  jistinkaw kontinwament biex jintlaħqu l-ogħla standards ta’ kwalità.

Affidabilità

GTS iżżomm il-wegħdiet u temmen f’relazzjonijiet onesti u trasparenti mibnija fuq il-fiduċja reċiproka.

Flessibilità

GTS tagħmel kull sforz sabiex tifhem il-bżonnijiet tal-klijent u tipprovdih b’soluzzjonijiet imfassla għar-rekwiżiti tiegħu.

Responsabilità Soċjali Korporattiva

GTS hija impenjata sabiex tappoġġja l-kultura, l-arti u l-isports filwaqt li tirrispetta l-ambjent naturali, il-wirt storiku u kull tip ta’ diversità. Aħna ħdimna b’diliġenza sabiex inwettqu n-negozju b’mod miftuħ, onest u etiku, u sabiex insegwu l-kodiċi tal-etika tal-kumpanija tagħna fil-prattiki ta’ negozju kollha tagħna.

Riżorsi

L-aktar lingwist adegwat jintgħażel għax-xogħol fuq il-bażi tar-rekwiżiti tal-ISO 17100:2015, billi jiġu kkunsidrati l-kompetenza akkademika, il-kompetenza u l-affidabilità.

Aħna nimpenjaw ruħna sabiex nipprovdu t-taħriġ u l-istruzzjonijiet kollha neċessarji sabiex niżguraw prestazzjoni impekkabbli tax-xogħlijiet relatati fil-perjodu ta’ żmien maqbul.

Kwalità

Aħna nistinkaw sabiex intejbu b’mod kontinwu s-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità u l-ġestjoni ġenerali ta’ GTS f’termini tal-istandards tal-ISO tagħna. Aħna kontinwament inrawmu l-kultura ta’ kwalità tajba u titjib kontinwu fost il-persunal intern u estern tagħna.

mtmt>en

We use cookies and may also make use of your personal data in order to enhance your experience. By using this site you agree to our Privacy Policy. Please take the necessary time to read and understand its contents. More Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close